raax

Projecten

Nieuwe organisatiestructuur voor Tactus Verslavingszorg

Jeannette Ooink, senior communicatiespecialist:“Van klassiek-hiërarchisch naar duale aansturing”

In 2017 besluit Tactus Verslavingszorg dat het tijd is voor een herziene visie, inclusief een nieuwe organisatiestructuur. Minder hiërarchisch, met méér zeggenschap voor de zorginhoud. raax begeleidde het ontwikkeltraject. Jeannette Ooink, senior communicatiespecialist bij Tactus: “De verandering is goed in gang gezet.”

Als Tactus Verslavingszorg eind 2017 raax inschakelt, heeft de organisatie nog een traditioneel-hiërarchische structuur. Met een eerste, tweede en derde stuurlaag en teams. Jeannette licht toe: “We wilden graag toe naar meer ‘zelforganisatie’, waar teams zelfstandiger werken en meer eigen verantwoordelijkheid hebben. Met het management in een meer faciliterende en coachende rol.”

“We wilden toe naar ‘zelforganisatie’”

Waarom raax?

Jeannette: “We hadden behoefte aan een partner die ons kon ondersteunen bij de volledige organisatieontwikkeling: van visie tot organisatiestructuur. Een kundige partij met oog voor de mensen, die weet hoe je van zo’n ingrijpende verandering een succes maakt. raax beschikt over deze expertise.”

Hoe verliep het project?

De eerste stap was het herformuleren van de visie. Jeannette: “In workshops gingen we hiermee aan de slag. Daarna vertaalde raax de visie in concrete stappen en een strategische aanpak. In de beginfase betekende dat: véél om tafel met het bestuur en management. raax bewaakte de voortgang. Het doel: alle neuzen dezelfde kant op!”

De nieuwe structuur betekent een heel nieuwe manier van werken voor alle 1400 medewerkers. Jeannette: “raax maakte eerst de managers enthousiast, die op hun beurt zélf draagvlak creëerden bij hun team. Zo werden we begeleid bij het zelf realiseren van de verandering. raax zat er als het nodig was bovenop en gaf de verandering handen en voeten. Bijvoorbeeld met de managers toolkit: concrete handvatten voor managers om de nieuwe werkwijze toe te passen in hun team.”

“Dankzij de managers toolkit werd de nieuwe werkwijze concreet”

Samenwerken met raax?

Jeannette kijkt positief terug. “Organisatieadviseur Esther Maas heeft ons fantastisch ondersteund. Zij nam iedereen continu mee in het veranderproces: van cliënten- en medezeggenschapsraad tot OR en medewerkers. Zij durfde ons ook aan te spreken als het nodig was. Bijvoorbeeld als we vasthielden aan oude patronen. Dan gingen we het gesprek aan en bedacht zij samen met ons nieuwe manieren om de verandering wél te laten slagen.”

Hoe nu verder?

De nieuwe structuur is ingevoerd en wordt als lerende organisatie uitgerold over de teams. Sommige zijn hier verder in dan andere. Jeannette: “Afdelingsmanagers zijn niet langer ‘de baas over’ maar ‘coach ván’ hun team! Medewerkers hebben meer verantwoordelijkheid. En via de duale aansturing werkt elk MT-lid samen met een zorginhoudelijke collega en borgt zo de zorginhoud. Bij Tactus zijn we dagelijks bezig met cognitieve gedragsverandering, we weten als geen ander hoe moeilijk veranderen is. Geweldig dus dat dit nu de goede kant op gaat! Nu is het aan ons om dit te continueren.”

Over Tactus Verslavingszorg

Als specialist in verslavingszorg biedt Tactus hulp en advies aan jongeren en volwassen voor elke vorm van verslaving. Ook in combinatie met andere problematiek (dubbeldiagnose). Tactus zoekt altijd naar de best passende zorg en begeleiding voor elke cliënt: ambulant, (poli)klinisch, online en via zelfhulpgroepen.

Bekijk het praktijkverhaal