raax

Projecten

raax meets … Park Zuiderhout

Er is veel animo om in Park Zuiderhout te wonen ... en dat is niet vreemd. De woon- en zorgorganisatie in het Brabantse Teteringen biedt behalve een prachtige woonomgeving met zorg op maat allerlei voorzieningen en activiteiten die helpen om ‘het leven te vieren’. En dat is ook – of misschien wel juist – van belang als je ouder wordt en/of zorg nodig hebt. 350 Bewoners noemen Park Zuiderhout hun thuis en worden begeleid en verzorgd door 220 medewerkers en 100 vrijwilligers. Een flinke logistieke operatie om dit allemaal zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. En vanzelfsprekend is een groot deel van die organisatie afhankelijk van ICT.
ICT voor mensen: het motto van raax!

Gezocht: advies & begeleiding

Aan het woord is Anita Habets, directeur-bestuurder en in die functie eindverantwoordelijk voor Park Zuiderhout: ‘In 2016 kwamen Park Zuiderhout en raax met elkaar in contact. Van onze kant lag er een stevige technische organisatie-veranderwens. Er moest een beslissing genomen worden over ons serverpark: gaan we investeren in hardware of nadenken over werken in de cloud? Ook de inrichting en het beheer van de werkplekken was een punt van aandacht.
Wij zochten een gesprekspartner, advies en begeleiding: die combinatie vonden we bij raax.’

Park Zuiderhout + raax = match

Dat klinkt als een snelle en overtuigende match! Habets: ‘Dat klopt. Ik kende raax al van een samenwerking bij een vorige werkgever. De klik zit ‘m in de eerste plaats in hun motivatie en daaruit voortkomende instelling: de mensen van raax willen samenwerken met een organisatie en het potentieel van die organisatie optimaal benutten. Ze staan open voor verschillende inzichten, ook als dat betekent dat een ‘stevig gesprek’ nodig is om op één lijn en tot resultaat te komen.’

Park Zuiderhout + raax = resultaat

Richard de Jong is programma-/projectmanager bij raax. Voor Park Zuiderhout was hij verantwoordelijk voor de totale ICT-transitie en heeft in die rol ook de deelprojecten begeleid.
Wat hebben jullie samen gerealiseerd? De Jong: ‘We zijn op drie terreinen aan de slag gegaan met nieuwe systemen: voor Zorg, voor HR en Financieel. We hebben op ieder terrein onderzocht en geïnventariseerd wat de behoefte was, in overleg een keuze gemaakt voor de beste oplossing en deze vervolgens geïmplementeerd. Met de inrichting van in totaal twaalf deelprojecten zijn nieuwe oplossingen gerealiseerd voor onder andere cliënt-dossiers, personeels- en financiële administratie en voor het maken van roosters. Ook de nieuwe CRM module Verhuur is afgetikt, net als het nieuwe intranet. Oh ja … en de moderne online Cloud werkplekken en het beheer daarvan.’

Uh … in anderhalf jaar?! De Jong: ‘Klopt. Dat is onze werkwijze. Geen eindeloze trajecten met steeds uitgesteld resultaat, maar – voor iedereen – overzichtelijke deelprojecten die met onze begeleiding zo snel mogelijk gerealiseerd worden en tot concrete verbetering leiden. Het is niet de intentie van raax om zo lang mogelijk ‘aan boord’ te blijven, maar juist om een organisatie weer zelf de touwtjes in handen te geven.’

Rosa van Baal werkt sinds 1 oktober 2017 als organisatieadviseur bij raax: ‘Vanaf half november ben ik aangehaakt bij Park Zuiderhout. Het was mijn primaire taak om de medewerkers van Park Zuiderhout te trainen in het gebruik van de nieuw geïmplementeerde software. Samen hebben we onderzocht wat zij nodig hadden om de Office 365 adoptie te laten slagen. En dat is meer dan installeren en de handleiding uitdelen! Als je altijd achteruittrapte om te remmen en je krijgt ineens een fiets met handremmen, dan heeft het even tijd en aandacht nodig voordat je ervaart dat zo’n handrem veel voordelen biedt. We hebben dit opgepakt met praktische ‘doe’-trainingen: in eerste instantie aan een aantal ambassadeurs binnen de organisatie en later aan de andere medewerkers. Deze werkwijze hebben we bij ieder van de deelprojecten gehanteerd. Op die manier zijn de medewerkers optimaal betrokken bij de transitie. Dat werkt!’

Habets (her)kent dit: ‘De werkwijze van raax sluit goed aan bij onze organisatie. Wij hanteren korte lijnen en vermijden lange beleidsplannen die snel schakelen moeilijk maken. En: we laten ons graag adviseren en helpen, maar met de doelstelling om daarna weer zelfstandig te opereren. De ambassadeurs die Rosa noemt fungeren later ook weer als aanspreekpunt voor (nieuwe) collega’s. Raax is na afronding van de projecten altijd voor ons bereikbaar, maar in eerste instantie proberen we issues zelf op te lossen.’

Veranderbereidheid is waardevol potentieel

’Potentieel benutten’, een belangrijke factor in de klik tussen Park Zuiderhout en raax. Het is ook de Why en de daaruit voortkomende klantreis van raax:
Potentieel vinden > Werk organiseren > Potentieel benutten > Afmaken.

Wat is – in relatie tot deze situatie - het potentieel van Park Zuiderhout? Habets: ‘In de eerste plaats een grote veranderbereidheid binnen onze organisatie. Onze medewerkers zijn enorm gemotiveerd om het beste te leveren voor hun klant: de bewoners. Wat ze kunnen doen om dat te bewerkstelligen pakken ze aan. De veranderingen in ons IT-landschap hebben altijd – direct of indirect – gevolgen voor onze bewoners: ICT voor mensen, dus!'

‘Vier het leven’ ... de visie van Park Zuiderhout

De Jong: ‘Om die visie waar te maken is goed functionerende IT een belangrijke hygiënefactor. Ik denk dat raax hierin heeft kunnen bijdragen. Als ik voor raax en mezelf spreek: met heel veel voldoening en plezier. We hebben het samen gedaan en dan werkt het ook!’

Bekijk het klantverhaal Bekijk de infographic