raax

Ontdek raax

Onze visie op ICT

Bij veranderingen binnen organisaties spelen techniek en/of ICT vaak een rol van betekenis. ICT faciliteert immers de vaak beoogde efficiency. raax hecht eraan dat ICT mensen en processen ondersteunt. Niet andersom.

Als strategisch partner van zorgorganisaties binnen het sociaal domein beginnen wij bij het hart van uw organisatie: uw visie en de daaruit volgende strategie. Dan maken we keuzes en stellen we heldere doelen. Onze kracht: we verbinden mensen, processen en systemen. En we nemen verantwoordelijkheid voor het resultaat.

De keuzes en doelen vertalen we naar uitvoerbare ICT-projecten. Met een integrale benadering: voor de lange termijn en geïntegreerd. Dus geen pakketjes en losse systemen en applicaties, maar een samenhangend geheel. Daarbij zetten we in op optimale communicatie, intern, met clienten, klanten (mantelzorgers en verwanten) en ketenpartners.

Voor raax is ICT-strategie geen eindpunt, maar juist een startpunt. Pas dan begint het echte werk. Wij zijn ervoor om zorginstellingen in dat 'echte werk' te adviseren en begeleiden, te ondersteunen en te coachen. Net zo lang tot er meetbare resultaten zijn en er vertrouwen is dat eigen mensen het zelf verder kunnen.

Laten we kennismaken

Vertel ons uw uitdaging, dan gaan we daarover met u in gesprek vanuit onze kennis en ervaring. Geheel vrijblijvend. Wedden dat we u minstens één eye-opener kunnen geven?

Laten we kennismaken!