raax

Ontdek raax

Ontdek onze 360 graden-aanpak

raax ziet elke verandering of transformatie als een organisatie-ontwikkeltraject. Die slaagt wanneer het breed wordt gedragen en de mens centraal stelt. En wanneer zowel de verwachtingen als de voortgang goed worden gemanaged.

Daarom ‘mixen’ wij verschillende expertises:

Veranderkunde

We zorgen dat alle betrokkenen deel uitmaken van de verandering, zich verbonden voelen én de nieuwe aanpak omarmen: (zorg)professionals, cliënten, naasten.

Een verandering wordt daarmee een duurzame transformatie, gedragen en gevormd door de eigen organisatie.

Lees onze visie op verandering en veranderkunde

Bedrijfskunde en techniek

We stemmen processen op elkaar af en managen de verwachtingen over en weer, tussen betrokkenen, organisatie en leveranciers.

Leveranciers van techniek en/of ICT ontvangen exact de juiste uitvraag: geen ‘ruis op de lijn’. Met onze ICT-expertise zijn wij in staat complexe veranderprocessen te vertalen in de objectieve specificaties. Hiervoor nemen wij eigenaarschap.

Programma-management

We begeleiden de verandering van a tot z, bewaken tijdlijnen, kwaliteit en budget. En zorgen dat het eindresultaat aan de verwachtingen voldoet.

Bij alles zorgen we dat uw mensen zelf leren om te veranderen. Zodat zij toekomstige transformaties zoveel mogelijk eigenhandig kunnen initiëren, uitvoeren en begeleiden.

Over raax

raax is gestart in 2013. Oprichters Bas van de Griek [1975] en Joost Helbo [1976] hebben de ambitie om binnen het sociaal domein ICT-veranderprocessen te versoepelen. En kwalitatief te verbeteren. Door een persoonlijke aanpak voorop te stellen, verbinding aan te gaan en samen te werken vanuit een vertrouwensband.

Lees onze visie op ICT

In de jaren die volgen groeit raax naar 10 collega’s. Steeds meer ontstaat het inzicht dat elke ICT-transitie een organisatie-ontwikkeltraject is. Een traject waarin de mens centraal hoort te staan. En dat dat vaak nog onvoldoende gebeurt. Waardoor ontwikkel- en verandertrajecten in het sociaal domein nog altijd moeizaam verlopen.

Daarom pakt raax het anders aan. Elke verandering wordt opgepakt vanuit een 360 graden-aanpak. Met een mix van veranderkunde, bedrijfskunde en programma-management. ICT-transitie is niet altijd meer het uitgangspunt, maar heeft nog altijd onze aandacht en is een van onze expertisegebieden.

De kracht van raax: we verbinden mensen, processen en systemen. En we nemen verantwoordelijkheid voor het resultaat.

Ontdek onze kernwaarden

Waarom schrijven we raax en niet Raax?

Nou, heel eenvoudig. Omdat wij niet houden van dikdoenerij. Geen hoofdletters, gewoon een normaal woord, net zo normaal als wij zelf zijn. En natuurlijk omdat we het leuk vinden om het een pietsie anders te doen dan anderen. Plezier is niet voor niets één van onze kernwaarden.

Bas van de Griek en Joost Helbo: "Wij zijn raax begonnen om onafhankelijkheid en vrijheid te kunnen beleven. Om dingen te doen die er toe doen. Zodat je er energie van krijgt. We willen graag goede en leuke mensen om ons heen verzamelen (zowel intern als extern) en zo, samen, volledig verantwoordelijk zijn voor zowel de visie als realisatie bij onze klanten."

raax ondersteunt organisaties in (onze definitie van) de zorg, zoals:

Wij kiezen bewust voor organisaties met een maatschappelijk doel. Organisaties waar het echt ergens over gaat. Daarbij richten we ons zowel op de menselijke als inhoudelijke kant van veranderprocessen.

Wij helpen, ondersteunen en ontwikkelen mensen en organisaties die zich als doel stellen andere mensen te helpen.

Laten we kennismaken

Vertel ons uw uitdaging, dan gaan we daarover graag met u in gesprek vanuit onze kennis en ervaring. Geheel vrijblijvend. Wedden dat we u minstens één eye-opener kunnen geven?

Laten we kennismaken!