raax

Blogs

5 inzichten om als zorgorganisatie succesvol te vernieuwen

Betere zorg leveren, tegen minder kosten. Voldoen aan veranderende wet- en regelgeving. Tegelijk: werken met nieuwe IT-systemen en afrekenmodellen. Nieuw talent vinden en bestaande medewerkers boeien en behouden. In de zorg bestaat een continue noodzaak om te vernieuwen. Bij de ene zorgorganisatie gaat dat beter dan bij de ander. Hoe komt dat toch? Ik deel graag mijn inzichten.

Door Bas van de Griek
14-08-2019

In de afgelopen 20 jaar ben ik bij talloze zorgorganisaties over de vloer geweest en heb ik veel zorgbestuurders gesproken. Eerst als salesmanager en sinds 5 jaar als ondernemer. Ons bedrijf raax helpt organisaties in het sociaal domein te vernieuwen en veranderen. In die 20 jaar heb ik veel gezien en ervaren. Er zijn prachtige voorbeelden van zorgbestuurders die echt de regie pakken. Laten zien dat ze niet bang zijn om iets nieuws aan te gaan.
Toch gaat het niet altijd zo. Veel zorgorganisaties zijn zoekende als het gaat om vernieuwen en veranderen. Processen, hulpmiddelen en systemen zijn bijvoorbeeld verouderd, werken niet adequaat genoeg, voldoen niet aan actuele regelgeving of de zorgmedewerkers kunnen er onvoldoende mee uit de voeten.

Inzichten

Wilt u als zorgorganisatie vernieuwing succesvol tot stand brengen? Doe uw voordeel met deze 5 inzichten.

1. Creëer rust

Veranderen betekent: dagelijkse patronen loslaten. Dat vergt visie, moed, doorzettingsvermogen, aandacht én rust. Want ingesleten patronen veranderen, is lang zo eenvoudig niet. Om dit te laten slagen, is rust in de organisatie essentieel.
Wat ik vaak terughoor is: we komen er simpelweg niet aan toe. Probeer dan tóch ruimte te maken. Ga wandelen, organiseer inspiratiesessies en workshops. Creëer een moment van rust in de waan van alledag binnen uw zorgorganisatie. Om te reflecteren en te ontdekken hoe het ook anders kan. Want als u blijft doen wat u altijd al deed, is verandering nog heel ver weg.

2. Zoek de verbinding

Budget, middelen, planvorming: dit is allemaal statisch, tastbaar en relatief eenvoudig in te regelen. Uw mensen meekrijgen en enthousiast maken voor de vernieuwing, is vaak een grotere uitdaging. Zorgverleners zitten vaak helemaal niet te wachten op verandering.
Daarom is het essentieel anderen te betrekken bij de verandering. Laat hen inzien waarom de verandering nodig is. Dit vraagt oprechte aandacht. Laat hen meepraten en -denken. Luister naar hun ideeën en wensen. Zo creëert u draagvlak.

3. Zorg dat u ‘all-in’ bent

Alleen als u bereid bent er helemaal voor te gaan en hier en daar offers te brengen, kunt u verandering realiseren. All-in betekent ook echt all-in. U bent er dus helemaal bij en laat zien dat u erover gaat.

4. Durf te kiezen

Maak keuzes. ‘Nee’ zeggen is moeilijk, maar helpt enorm als u ruimte wilt maken voor de dingen die wel energie opleveren of uw organisatie vooruitbrengen. Alles doen werkt niet, kies datgene dat echt belangrijk is en leg daar de focus op.

5. Pas het geleerde direct toe

Veranderen is een proces van vallen en opstaan. Nieuwe inzichten opgedaan? Nieuwe keuzes gemaakt? Pas het geleerde de volgende dag direct toe in de praktijk. Kijk wat werkt, kijk wat niet werkt. Neem mee én laat los.
Ook uw zorgorganisatie leert, ontwikkelt en groeit. Een proces dat (gelukkig) nooit stopt. Blijf dus nieuwsgierig, sta open voor nieuwe inzichten en ontdek welke verandering nodig is om het beoogde resultaat te bereiken.

Processen onder de loep

U ziet, veranderen is niet iets wat u in één dag doet. Maar wilt u echt betere zorg leveren, tegen minder kosten? Soepel meebewegen met veranderende wet- en regelgeving? Dan is het onontkoombaar om de processen en dagelijkse patronen in uw organisatie eens onder de loep te nemen – en zo nodig bij te sturen.

En, hoe verandergezind bent u?

Wilt u uw organisatie ook in beweging brengen? Uw processen stroomlijnen, voor meer kwaliteit van zorg? Neem gerust contact met mij op voor een kennismaking. Wedden dat raax van meerwaarde kan zijn voor uw veranderproces?

Bel nu

Laten we kennismaken

Vertel ons uw uitdaging, dan gaan we daarover graag met u in gesprek vanuit onze kennis en ervaring. Geheel vrijblijvend. Wedden dat we u minstens één eye-opener kunnen geven?

Laten we kennismaken!