raax — ict voor mensen

raax kiest,
verbindt, maakt waar.
raax raakt.

Over ons

Bas van de Griek, raax “Ik hou van samen de schouders eronder zetten”